Camera hành trình Qihoo 360 G500H Quốc Tế hai mắt trước sau

Liên hệ

 • Ghi hình trước 2K (2560*1440) và 1080p(1920*1080P) phía sau.
 • Tích hợp sẵn GPS bên trong
 • Ghi vòng lặp
 • Tự động khóa và bảo vệ video khi có va chạm
 • Điều khiển mọi tính năng ngay trên điện thoại

  Gọi lại cho tôi
  MB: 0962 050 512 MN: 0936 162 269
  GỌI BÁO GIÁ ĐẠI LÝ MB: 0962 050 512 MN: 0936 162 269