Tẩu âm cấp nguồn trong cho camera hành trình

100.000 

Tẩu âm là tẩu thuốc lấy điện trong cho cổng sạc hay cổng châm thuốc lá trên xe ô tô hay có thể gọi tên khác là tẩu cải hoặc cổng tẩu sạc cái trên xe ô tô

    Gọi lại cho tôi
    MB: 0962 050 512 MN: 0931 962 979
    GỌI BÁO GIÁ ĐẠI LÝ MB: 0982 866 939 MN: 0931 962 979